สุดยอดเด็กไทยกวาด 2 ทอง 2 เงิน แข่งชีวะโอลิมปิกจากอาร์เมเนีย

สุดยอดเด็กไทยกวาด 2 ทอง 2 เงิน แข่งชีวะโอลิมปิกจากอาร์เมเนีย

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้คัดเลือก และจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2565 (33rd IBO 2022) ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม ปรากฏว่าผู้แทนไทยทำได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้

เหรียญทอง นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และทำคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และนายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

สุดยอดเด็กไทยกวาด 2 ทอง 2 เงิน แข่งชีวะโอลิมปิกจากอาร์เมเนีย

สุดยอดเด็กไทยกวาด 2 ทอง 2 เงิน แข่งชีวะโอลิมปิกจากอาร์เมเนีย

และเหรียญเงิน น.ส.ไอริณ อินทรทัต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี และนายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

ผู้เข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกของโลก คือ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจาก Independent Olympiad Delegation อันดับ 2 ผู้แข่งขันจากประเทศบัลแกเรีย และอันดับ 3 นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ ผู้แทนไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ cinemavittoria.net

UFA Slot

Releated